Speed SM

Osiguranje vozila

Bez obzira na to da li svoje vozilo koristite za privatne potrebe ili za potrebe firme u kojoj radite, preporučljivo je da ga obezbedite od mogućih rizika i nepredviđenih okolnosti koje Vam se mogu dogoditi na putu. Najbolji i najpouzdaniji način za to jeste osiguranje vozila.

Kao osigurani vozač, možete dobiti finansijsku zaštitu u slučaju nesreća, pomoć pri plaćanju medicinskih računa, popravki i slično.

Imajući u vidu značaj osiguranja za vozila, vozače i saputnike, u dogovoru sa „Milenijum osiguranjem“, pružamo Vam mogućnost da kod nas i osigurate svoje vozilo.

Osiguranja vozila koja nudimo:

Osiguranje od autoodgovornosti

Ovo je obavezno osiguranje bez kog ne možete izvršiti registraciju vozila. Ovom polisom ste zaštićeni ako svojim vozilom načinite štetu trećem licu. U slučaju da do štete dođe, „Milenijum osiguranje“ će umesto Vas pokriti nastale troškove u visini osigurane sume.

Kasko osiguranje

Ovo osiguranje podrazumeva pokriće štete na vozilu koja je prouzrokovana u toku vožnje, mirovanja ili na parkingu. Ono pruža zaštitu od potpunog uništenja ili oštećenja vozila i njegovih sastavih delova usled različitih rizika.

Zelena karta osiguranja

Ona predstavlja potvrdu o osiguranju od autoodgovornosti. Zelena karta osiguranja je, ujedno, i međunarodna isprava koja služi kao dokaz da vozilo ima validno osiguravajuće pokriće za vreme njegove upotrebe u inostranstvu. Zemlje koje zahtevaju posedovanje zelene karte jesu: Severna Makedonija, Albanija, Turska, Iran, Azerbejdžan, Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Tunis i Maroko.

Ako želite da saznate više informacija o tome šta koje osiguranje obuhvata i pokriva, slobodno nas kontaktirajte putem telefona. Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na sva Vaša pitanja i nedoumice.

060 62 66 711